WYDARZENIA

Z POKORĄ I NIE NA SPOSÓB LUDZKI


O tym, że w otwarciu na Boże odkupienie bardzo pomaga ciągłe zgłębianie Pisma Świętego, przekonywał w środę wieczorem ks. Michał Olszewski SCJ.

Majowy prelegent spotkań barkowych, które w okresie letnio-zimowym będą odbywać się pod hasłem ?Krakowskie Rejsy po wartościach – zachować od zapomnienia?, mówił o tym, co przeszkadza człowiekowi zgłębić tajemnicę jego odkupienia.

POSŁUCHAJ:


Po pierwsze zauważył, że bardzo często ludzie nie są pokorni i cały czas starają się pouczać Pana Boga. Porównał to z przykładem apostołów, którzy już dzielili miejsca po prawej i lewej stronie Chrystusa, a On przerwał im, zapowiadając swoją mękę.

–  Piotr powiedział wtedy, że nie przyjdzie to nigdy na Jezusa. Ale nie to chciał powiedzieć – po prostu miał w głowie inną wizję na przyszłość. Więc w rzeczywistości chciał powiedzieć: ?Nie przyjdzie to nigdy na mnie? – wyjaśnił.

Duchowny przestrzegł także przed układaniem sobie planów na życie tylko przez pryzmat siebie, bez uwzględniania Boga. – On jednak nas od tego uwalnia. Musimy tylko pytać Go o Jego zdanie. A tego się boimy, bo moglibyśmy uzyskać odpowiedź niezgodną z naszymi oczekiwaniami. To też moje osobiste doświadczenie. Będąc w seminarium kazano mi w kaplicy zapytać Boga czy chce mnie rzeczywiście w zakonie. Ja tak bałem się, że powie mi ?nie?, że zrobiłem to dopiero po trzech latach – przyznał.

Zachęcił zebranych do tego, by podążając swoją codziennością zgłębiali Słowo Boże. – Każdego dnia w internecie możemy znaleźć słowo głoszone do Ewangelii. Tyle mamy przestrzeni. To jest niesamowite! Polska pod tym względem jest ewenementem! – podkreślił.

Dodał, żeby sięgać do Ewangelii tak, aby znaleźć w niej słowo albo zdanie, które poruszy, ucieszy czy nawet zaniepokoi. Następnie podpowiedział, aby tym słowem lub zdaniem przez kilka minut się modlić. – Zobaczycie jak wielkie przestrzenie słowa zaczniecie odkrywać, jak Duch Święty zacznie wam to słowo tłumaczyć, jakie będzie ono wydawało owoce w waszej codzienności – zapewniał.

Jak uznał kolejne przeszkody w odkryciu łaski Bożego zbawienia to pragnienie pierwszeństwa i brak służby. – Bardzo nam to dzisiaj doskwiera. Na szczęście mamy papieża Franciszka, który tak bardzo pragnie do człowieka XXI wieku i ludzi Kościoła mówić o duchu służby. Dlatego jest tak odrzucane i tak oczerniane jego nauczanie – stwierdził.

Na zakończenie uwrażliwił, by nie gubić drobnych gestów zwyczajnej wiary na co dzień – na przykład zobaczenia w bezdomnym na ulicy człowieka. – Życzę sobie i w?am wszystkim, byśmy dzięki słowu Jezusa przełamywali w sobie te przeszkody, które są czysto ludzkie i które stają nam na drodze do przyjęcia Boskiego odkupienia – podsumował ks. Olszewski.

Łukasz Kaczyński