WIECZÓR Z RADIEM NOWOHUCKIE.PL i RADIEM AIN KARIM 104,4 FM

WIECZÓR Z RADIEM NOWOHUCKIE.PL I AIN KARIM 104,4 FM – MAJOWA EWANGELIZACJA


Podczas dzisiejszego wieczoru z Radiem nowohuckie.pl i Radiem Ain Karim 104,4 fm wysłuchamy Kerygmat Miłosierdzia na Barce o. Paweła Drobota CSsR. Zapraszamy na godz. 19.00 (16-05-2016)