AKTUALNOŚCI

ŚWIĘCENIA DIAKONATU W OŁTARZEWIE


Podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej 10 października 2015 roku o godzinie 11:00, ks. bp Marek Solarczyk, biskup pomocniczy diecezji warszawsko-praskiej, udzielił święceń w stopniu diakonatu ośmiu pallotyńskim akolitom. Liturgia była sprawowana w kościele parafialno-seminaryjnym pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Apostołów w Ołtarzewie. Wyświęceni do stanu diakonów to alumni Wyższego Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Diakoni uczestniczą w posłaniu i łasce Chrystusa.

HOMILIA BPA MARKA SOLARCZYKA

\