SŁUDZY BOŻY – PALLOTYNI

Wielu chrześcijan dało świadectwo heroicznej miłości i wierności, aż do ofiary ze swego życia. Nasza redakcją pragnie publikować sylwetki pallotynów, którzy żyli duchem Ewangelii, starali się dokładnie naśladować swego Mistrza, Jezusa Chrystusa, i oddali życie za wiarę, z Miłości do Boga i bliźniego.

KS. FRANCISZEK BRYJA SAC (1910-1942)
Posłuchaj audycji ks. Łukasza Gołasia SAC i Oli Urzędowskiej nt. Sługi Bożego ks. Franciszka Bryi SAC.

MATERIAŁ FILMOWY:


KS. FRANCISZEK KILIAN SAC (1895-1942)

MATERIAŁ FILMOWY: