ROK MIŁOSIERDZIA

13 GRUDNIA 2015

Otwarcie Bramy Miłosierdzia przez bp Damiana Muskusa w Sanktuarium Krzyża Świętego Kraków-Mogiła oo.Cystersi


Homilia bpa Damiana Muskusa w czasie Mszy Świętej w Sanktuarium Krzyża Świętego Kraków-Mogiła oo.Cystersi


17 GRUDNIA 2015

Kerygmat Miłosierdzia na barce – bp Grzegorz Ryś


21 GRUDNIA 2015

Homilia bpa Grzegorza Rysia w Zakładzie Karnym Nowa Huta


1 STYCZNIA 2016

Homilia na rozpoczęcie całonocnego czuwania – bp Grzegorz Ryś – Sanktuarium Krzyża Świętego Kraków-Mogiła oo.Cystersi

Katecheza pt. ?Miłosierdzie ? serce objawienia i centrum kerygmatu? – bp Grzegorz Ryś – Sanktuarium Krzyża Świętego Kraków-Mogiła oo.Cystersi

Homilia ks. Krzysztofa Porosło w czasie Mszy Świętej o północy – Sanktuarium Krzyża Świętego Kraków-Mogiła oo.Cystersi


5 LUTEGO 2016
PIERWSZY PIĄTEK Z SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO W MOGILE
Czuwanie modlitewne: godz. 20.00 – Msza św. z homilią, godz. 21.15 – katecheza (temat: Objawienie miłosierdzia – Stary i Nowy Testament): ks. Zbigniew Sobolewski

Część 1

Część 2


11 LUTEGO 2016
Jubileusz chorych i niepełnosprawnych, godz. 11.00 – Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych, przewodniczy: o. opat Piotr Chojnacki OCist, homilia: ks. Wiesław Wilmański SAC


4 MARCA 2016
PIERWSZY PIĄTEK Z SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO W MOGILE
Czuwanie modlitewne: godz. 20.00 – Msza św. z homilią, godz. 21.15 – katecheza (temat: Objawienie miłosierdzia – Misterium Paschalne): ks. Józef Morawa

Część 1

Część 2

Katecheza

Homilia – Msza Święta 20.00

Homilia – Msza Święta 24.00


1 KWIETNIA 2016
PIERWSZY PIĄTEK Z SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO W MOGILE
Czuwanie modlitewne: godz. 20.00 – Msza św. z homilią, godz. 21.15 – katecheza (temat: Objawienie miłosierdzia – Miłosierdzie u Ojców Kościoła): ks. Stanisław Szczepaniec

Część 1

Część 2

Homilia – Msza Święta 20.00

Katecheza


6 MAJA 2016
PIERWSZY PIĄTEK Z SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO W MOGILE
Czuwanie modlitewne: godz. 20.00 – Msza św. z homilią, godz. 21.15 – katecheza (temat: Miłosierdzie i sakrament pokuty i pojednania): ks. Robert Woźniak

Część 1

Część 2

Homilia – Msza Święta 20.00

Homilia – Msza Święta 24.00

Katecheza


5 SIERPNIA 2016
PIERWSZY PIĄTEK Z SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO W MOGILE
Czuwanie modlitewne: godz. 20.00 – Msza św. z homilią, godz. 21.15 – katecheza (temat: Miłosierdzie a godność człowieka „Miserando atque eligendo”): ks. Krzysztof Porosło

Część 1

Część 2

Część 3