EWANGELIZACJA NA BARCE

MARCOWA EWANGELIZACJA NA BARCE – BOŻE BEZPIECZEŃSTWO


O tym, że tylko doskonała miłość Boga usuwa z człowieka lęk mówił podczas marcowej „Ewangelizacji na Barce” ks. Mikołaj Konarski.
POSŁUCHAJ:

Duchowny przekonywał zebranych, że obawy i lęki uniemożliwiają człowiekowi realizację Bożych planów. Jak zaznaczył tylko bezgraniczne zaufanie Stwórcy, pozwala człowiekowi wyjść z niewoli, które się pojawiają przez strach.

– Jeśli jesteś z Bogiem, nie ma w tobie lęku. Jeśli przyjmujesz Jego miłość prawdziwie, musisz czuć się bezpiecznie. Jedyne co trzeba zrobić to uwierzyć, że On jest w stanie zapewnić Ci bezpieczeństwo – nauczał.

Dodał, że często ludzie akceptują swoje lęki, ponieważ tłumaczą, że wynikają one z postawy odpowiedzialności. – Bóg nie chce byśmy żyli w strachu i różnorakich niewolach. Potrzeba nam zaufać Mu do końca, byśmy żyli w wolności i szczęściu – mówił.

Ks. Konarski wskazał, że w osiągnięciu takiej postawy często przeszkadza właśnie lęk przed biedą i mogącym się pojawić cierpieniem. – Nie zapominajcie jednak, że Bóg jest dobry i może wszystko. On nie chce byśmy cierpieli, ale w życiu Jezusa było cierpienie, więc także wierzący muszą liczyć się z tym, że idąc Jego drogą tak się może wydarzyć – powiedział.

Na zakończenie zachęcił przybyłych, by stale wpatrywali się w oblicze Jezusa. – Nie możemy pozbyć się leków, bo je kontemplujemy. A powinniśmy kontemplować Chrystusa. Bo kiedy On będzie wypełniał nasze serce, na lęki nie będzie już w nim miejsca – podkreślił kapłan.

Łukasz Kaczyński