KOŚCIÓŁ KTÓRY SIĘ ODMŁADZA – AUDIO

19-02-2017 (niedziela)


Sesja 1
Iuvenescit Ecclesia ? krótka prezentacja dokumentu (bp Grzegorz Ryś)


Iuvenescit Ecclesia ? komentarze (Andrzej Sionek)


20-02-2017 (poniedziałek)


Sesja 2

Kerygmat (bp Grzegorz Ryś)


Sesja 3
Charyzmat ? biblijny fundament. Kerygmat a charyzmat ? perspektywa św. Pawła. (Andrzej Sionek)


Sesja 4

Słowo, sakrament ? charyzmat ? nauczanie posoborowe (o. Jacek Dubel CSsR)


Trynitarny i chrystologiczny horyzont darów Ducha Świętego (Antoni Tompolski)


Sesja 5

Skrutacja Słowa (Sebastian Kubis)


Eucharystia (przewodniczenie i homilia – bp Grzegorz Ryś)


Eucharystia – homilia (bp Grzegorz Ryś)


21-02-2017 (wtorek)

Sesja 6

Nowe zrzeszenia eklezjalne ? perspektywy dla poszczególnych stanów. Stawanie się uczniem, a charyzmaty ? osobista refleksja i doświadczenie (Andrzej Lewek, komentarz – bp Grzegorz Ryś)


Sesja 7

Charyzmat, słowo, jedność ? kluczowe terminy odnowy soborowej (Karol Sobczyk, komentarz – Andrzej Sionek)


Sesja 8

Słowo ks. kardynała Stanisława Dziwisza do uczestników rekolekcji


Kryteria rozeznania darów charyzmatycznych. Kryteria eklezjalności wspólnot, ruchów, stowarzyszeń. (ks. Mariusz Susek, komentarz – bp Grzegorz Ryś)


Eucharystia (przewodniczenie i homilia – bp Grzegorz Ryś)


Eucharystia – homilia (bp Grzegorz Ryś)


Słowo końcowe bpa Grzegorza Rysia


22-02-2017 (środa)

Sesja 10
Zrzeszenia kościelne dla pilnego duszpasterskiego i misyjnego nawrócenia (ks. Krzysztof Czerwionka CR)


Refleksje i świadectwa z rekolekcji


Eucharystia (przewodniczenie i homilia – ks. Krzysztof Czerwionka CR)


Eucharystia – homilia (ks. Krzysztof Czerwionka CR)