KATECHEZA O MIŁOSIERDZIU

24 lutego Miłosierdzie – serce Objawienia i centrum Kerygmatu – bp Grzegorz Ryś

katecheza1-bpGrzegorz


20 kwietnia Objawienie miłosierdzia: Stary i Nowy Testament – ks. Stanisław Witkowski MS

katecheza-kwiecien0slajder


23 maja Miłosierdzie – ?model” spotkania Kościoła i świata wg Vaticanum II – Ks. Łukasz Kamykowski

katecheza-ks-lukasz-kamykowski


15 czerwca Miłosierdzie i Sakrament Pokuty – o. Piotr Jordan Śliwiński

katecheza-czerwiec-sliwinski


20 września Objawienie miłosierdzia-Ojcowie Kościoła – Ks. Marek Gilski

mgilski