III KONGRES ZAK 2017 – AUDIO

Audycja Bo na Bulwarowej (21 września 2017, 20.30). Gośćmi byli: s. Monika Cecot SAC, s. Anna Ozon SAC, ks. Marek Chmielniak SAC i Michał Grzeca z Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego.


Poranek z Radiem Pallotti.FM z Centrum Animacji Misyjnej – Konstancin_Jeziorna (22 września 2017, 8.00-11.00). Gośćmi byli: s. Monika Cecot SAC, br. Mirek Myszka SAC, s. Monika Jagiełło SAC.


Msza Święta (22 września 2017, 17.00) – Homilia: Rory Hanly SAC

KS. RORY HANLY SAC: CHCEMY DOŚWIADCZYĆ PRZEŻYCIA WIECZERNIKA


Msza Święta (22 września 2017, 17.00) Całość


Otwarcie III Krajowego Kongresu ZAK (22 września 2017, 19.00) Całość


Otwarcie III Krajowego Kongresu ZAK (22 września 2017, 19.00) Powitanie: s. Anna Ozon SAC, Przewodnicząca KRK ZAK


Spotkanie z błogosławioną Elżbietą Sanną (22 września 2017, 21.00) Całość


Spotkanie z błogosławioną Elżbietą Sanną (22 września 2017, 21.00) Homilia: Ks. Artur Stępień SAC


Posłani, aby odnowić świat (23 września 2017, 9.00) o. Adam Schulz SJ, Przewodniczący ORKK


Apostolstwo ZAK SPOTKANIA PANELOWE

Zjednoczeni ? ? cechy apostolstwa ZAK

I. Temat: Zjednoczeni, aby słuchać 
Zagadnienia: rozeznawanie indywidualne i wspólnotowe; echa naszego wnętrza; Bóg mówi przez serce; słuchać ? myśleć ? decydować; model pallotyńskiej nawigacji.

Prowadzący: ks. Artur Stępień SAC


II. Temat: Zjednoczeni, aby budować więzi 
Zagadnienia: współpraca i relacje; miłość a samotność; więzi a wolność; jedność a różnorodność; stworzenie bazy do indywidualnej, wspólnotowej i rodzinnej refleksji nad tworzeniem trwałych i dojrzałych więzi.

Prowadzący: Iza Owczaruk, ZAK Płomień Pański


III. Temat: Zjednoczeni, aby apostołować bez granic
Zagadnienia: dwa oblicza ZAK ? apostolski i katolicki; powszechność miejsc, osób, środków i dzieł; otwarcie na wszystkich i współpraca ze wszystkimi; sposób na apostolstwo bez granic.

Prowadzący: ks. Stanisław Stawicki SAC


IV. Temat: Zjednoczeni, aby żyć
Zagadnienia: apostolstwo w codzienności ? rodzina, praca, wspólnota, parafia; o szukaniu Boga we własnym domu; o tysiącu spraw, które wypełniają zwykłe dni i o tej jednej sprawie, która nadaje smak wszystkiemu; o życiu, które się przeżywa.

Prowadzący: Zbigniew Wołąkiewicz, ZAK Betlejem


? aby służyć ? formy apostolstwa

I.Temat: modlitwa, aby służyć
Zagadnienia: apostolstwo modlitwy; spotkania modlitewne w domach, wspólnotach, parafiach i instytucjach; modlitwa z Maryją (nabożeństwa fatimskie ? 100. rocznica objawień); żyć w rytmie modlitwy Kościoła

Prowadzący: Maria Wojnar, ZAK Betlejem i Teresa Toms, Wspólnota Królowej Apostołów
UWAGA: problemy z nagraniem, niezależne od nas


II.Temat: Rodzina, aby służyć
Zagadnienia:
codzienna modlitwa rodzinna; rekolekcje dla rodzin i katechezy dla małych dzieci (wg metody Ruchu Equipes Notre-Dame); wierność małżeńska; kryzysy, straty, zdrady, rozstania ? jak przeżywać i jak pomagać?; rodzina ? domowy Kościół

Prowadzący: Klaudia Tesarczyk, Wspólnota ZAK Betlejem i Małgorzata Zagórska-Fulara, Wspólnota Sychar


III.Temat: Nowa Ewangelizacja, aby służyć
Zagadnienia:
o głoszeniu Jezusa we współczesnym świecie; jak ożywiać wiarę w sobie i w Kościele?; kursy ewangelizacyjne (podstawy życia chrześcijańskiego, przygotowanie do pełnienia misji, formacja ewangelizatorów); o tym, jak odnaleźć źródło nowego życia

Prowadzący: ks. Krzysztof Morawik SAC, Pallotyńska Szkoła Nowej Ewangelizacji


IV.Temat: Dzieła Miłosierdzia, aby służyć
Zagadnienia:
troska o człowieka najbardziej potrzebującego; jak zapobiegać wszelkim wykluczeniom społecznym (Fundacja Ufam Tobie); wolontariat hospicyjny sposobem apostołowania; opieka nad chorymi terminalnie oraz ich rodzinami; o byciu z odrzuconym, chorym, ubogim, bezdomnym? o byciu z człowiekiem

 

Prowadzący: ks. Andrzej Partika SAC, Dolina Miłosierdzia, Jolanta Grzybowska, Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC


V.Temat: Misje, aby służyć
Zagadnienia:
jak pomagać z bliska i daleka?; wolontariat misyjny; adopcja serca; modlitwa za misjonarzy (róża dla misjonarza); pomoc i rozdawnictwo dóbr na terenach misyjnych, a jednocześnie nowy styl pomocy ? współpraca gospodarcza ze społecznością lokalną

Prowadzący: ks. Jerzy Limanówka SAC, Pallotyńska Fundacja Misyjna Salvatti, s. Małgorzata Wyrodek SAC, Centrum Misyjne Sióstr Pallotynek


VI.Temat: Parafia, aby służyć
Zagadnienia:
jak być i apostołować we własnej parafii?; współpraca w Kościele lokalnym; pallotyńskie bycie pomostem pomiędzy wspólnotami, ruchami, stowarzyszeniami; o tym, jak razem z sąsiadami, znajomymi, mieszkańcami własnego miasta budować Kościół, w którym będzie miejsce dla każdego

Prowadzący: Marek Kalka, Wspólnota Betlejem, Katarzyna Kurkowska, Wspólnota Świętej Rodziny


Msza Święta (23 września 2017, 17.30) Całość


Msza Święta (23 września 2017, 17.30) ? Homilia: Krzysztof Wernicki SAC


Zjednoczeni, aby służyć (24 września 2017, 9.00) – Donatella Acerbi, Przewodnicząca GRK ZAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Powołani do apostolstwa (24 września 2017, 10.30) – debata podsumowująca Kongres

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Msza Święta (24 września 2017, 12.30) ? Homilia: Stanisław Stawicki SAC