FORUM CCC


Andrzej Sionek – Rozpoczęcie


Kard. Stanisław Dziwisz – Powitanie


bp Grzegorz Ryś – Powitanie


ks. dr Peter Hocken – Dobra Nowina o Królestwie, Jaki jest kerygmat, który głosimy?


Jose Prado Flores – Kontekst i fazy głoszenia: Ewangelizacja, kerygmat i mistagogia. Ewangelizacja ? katechizacja


Jose Prado Flores, ks. dr Grzegorz Strzelczyk, ks. dr Peter Hocken, Pastor Ulf Ekman, ks. Artur Godnarski – Panel dyskusyjny


Pastor Ulf Ekman – Uzbrojeni mocą z wysoka. Dary duchowe w Ewangelizacji. Głoszenie w mocy Ducha


ks. dr Grzegorz Strzelczyk – Czy opłaca się ewangelizować? W trosce o nowy klimat teologiczny


Pastor Ulf Ekman – Kiedy Duch Święty zstąpi na was będziecie moimi świadkami. (Dz 1,8)


ks. dr Peter Hocken – Prawdziwie Bóg jest między wami obecny (1Kor 14,25)


bp Grzegorz Ryś, ks. dr Peter Hocken, Pastor dr Ulf Ekman, ks. prof. Łukasz Kamykowski, Bruce Clewett – Panel dyskusyjny


Bruce Clewett – Osobiste powołanie do ewangelizacji

Pastor Ulf Ekman – W tej samej łasce, wobec tych samych zadań. Czego jako katolicy i protestanci możemy się od siebie nauczyć?
Colin Symes ? Świadectwo
bp Grzegorz Ryś – Celebracja wieczorna – Odnowienie przymierza chrzcielnego
Pastor Ulf Ekman – Celebracja wieczorna – Nawróćcie się, a otrzymacie Ducha (Dz 2,38)
Celebracja wieczorna – Odnowienie przymierza chrzcielnego (całość)

Andrzej Sionek – Wprowadzenie
bp Sandy Millar – Stawanie się sługami świata. Świat w poszukiwaniu Kościoła, czy Kościół w poszukiwaniu świata?
bp Edward Dajczak – Jakiej wspólnoty Kościoła oczekuje świat? Wezwania ze strony współczesnych areopagów
Donald Turbitt, bp Edward Dajczak, Stefano Gennarini, bp Sandy Millar – Panel dyskusyjny
bp Edward Dajczak – Nowy kontekst posługi kapłańskiej. Wyposażanie świętych do posługi
ks. Antoni Miciak – Świadectwo
Donald Turbitt – Wiara obecna w miejscu pracy ? posługa w miejscu pracy
bp Grzegorz Ryś – Celebracja wieczorna – Idąc głoście
Celebracja wieczorna – Idąc głoście (całość)