EPIFANIA 2019

ABY ŚWIAT POZNAŁ BOGA, KTÓRY JEST NIESKOŃCZONĄ MIŁOŚCIĄ
OBCHODY EPIFANII – REKOLEKCJE DLA KRAKOWA I CAŁEGO ŚWIATA

Święty Wincenty Pallotti zapoczątkował uroczyste obchody oktawy Epifanii, których celem była modlitwa o jedność Kościoła i wspólna adoracja Dzieciątka Jezus. Po raz drugi pragniemy nawiązać
do tej pallotyńskiej tradycji i przeżyć duchowe przygotowanie do Uroczystości Objawienia Pańskiego w Krakowie, w Parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia, w dniach 3-6 stycznia 2019 roku.

W tym roku hasłem REKOLEKCJI DLA KRAKOWA I CAŁEGO ŚWIATA będą słowa Pallottiego: „Aby świat poznał Boga, który jest nieskończoną Miłością.

Uroczystość Trzech Króli, czyli Epifania, przypominająca objawienie się Nowonarodzonego Jezusa Mędrcom i pogańskiemu światu, stała się, zgodnie z myślą św. Wincentego Pallottiego, podstawowym świętem założonego przezeń Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego. Pallotti organizował w pierwszej połowie XIX wieku święto Epifanii w jednym z największych kościołów Rzymu, gdyż cieszyło się ono tak wielką popularnością pielgrzymów. Sercem tej uroczystości była przykuwająca uwagę wszystkich, figura Dzieciątka Jezus, wyrzeźbiona –  na prośbę Pallottiego – przez nieznanego artystę. Od 1836 roku na zakończenie uroczystości epifanijnych zawsze jeden
z kardynałów podnosił w górę to Dzieciątko i błogosławił zebranych wiernych.

Wielu pielgrzymów z wszystkich narodów i stanów, kapłanów z różnych części świata, biskupów
i kardynałów doznało błogosławionych skutków tego uroczystego nabożeństwa w czasie wielu lat jego trwania.

Rekolekcjom przygotowującym i samej Uroczystości Epifanii będą przewodniczyć: bp Damian Muskus (Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej), ks. Piotr Pawliszcze (Proboszcz Parafii Greckokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie), bp Andrzej Przybylski (Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej ) oraz ks. Zenon Hanas SAC (Przełożony Prowincji Chrystusa Króla).

Codziennie o godz. 18.00 będzie miała miejsce Uroczysta Msza Święta a po niej celebracja. W piątek sprawowana będzie liturgia greckokatolicka a w Uroczystość Objawienia Pańskiego oddanie czci Bożemu Dziecięciu. Figura Dzieciątka, będąca kopią tej z kościoła SS. Salvatore in Onda w Rzymie, zostanie przywieziona z prowadzonego przez Siostry Pallotynki Domu Dziecka w Rudniku.

Patronami tegorocznej Epifanii, zostali Pallotyńscy Słudzy Boży: Ks. Franciszek Bryja SAC, Ks. Franciszek Kilian SAC, Br. Paweł Krawczewicz SAC, Ks. Norbert Jan Pellowski SAC, Ks. Jan Szambelańczyk SAC, Ks. Stanisław Szulmiński SAC.

Epifania będzie transmitowana przez Pallotyńskie Radio Ewangelizacyjne Pallotti.FM.

Zapraszamy do udziału.
Łukasz Gołaś SAC

 

PROGAM UROCZYSTOŚCI

3 stycznia (czwartek)

Patroni dnia: Sługa Boży Ks. Franciszek Bryja SAC, Sługa Boży Ks. Franciszek Kilian SAC
Prowadzący: bp Damian Muskus, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej

18.00 Msza Święta z kazaniem
19.00 Celebracja

4 stycznia (piątek)

Patroni dnia: Sługa Boży Br. Paweł Krawczewicz SAC, Sługa Boży Ks. Norbert Jan Pellowski SAC
Prowadzący:  ks. Piotr Pawliszcze, Proboszcz Parafii Greckokatolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Krakowie

18.00 Msza Święta  (liturgia grekokatolicka)
19.00 Celebracja

5 stycznia (sobota)

Patron dnia: Sługa Boży Ks. Jan Szambelańczyk SAC, Sługa Boży Ks. Stanisław Szulmiński SAC
Prowadzący:  bp Andrzej Przybylski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej

18.00 Msza Święta z kazaniem
19.00 Celebracja

6 stycznia (niedziela)
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO

Prowadzący: ks. Zenon Hanas SAC
Przełożony Prowincji Chrystusa Króla

18.00 Msza Święta z kazaniem  (oddanie czci Bożemu Dzieciątku)