DROGA NA OŁTARZE


Rozpoznanie doczesnych szczątek Sługi Bożej Elżbiety Sanny


Po uzyskaniu pozwolenia: Wikariatu Rzymu, Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Ministerstwa Kultury, 26 lipca 2016 roku, w obecności Komisji Wikariatu Rzymu, składającej się z Delegata Kardynała, Promotora Sprawiedliwości, Notariusza i biegłego lekarza, odbyło się w kaplicy Virgo Potens (Kościół San Salvatore in Onda), otwarcie grobu Sługi Bożej Elżbiety Sanny. Natomiast w pokoju nr. 101, w pobliżu kaplicy, odbyło się rozpoznanie doczesnych szczątek Sługi Bożej. Z ramienia SAC byli obecni dwaj Radcy Generalni Ks. Francesco Harelimana i Ks. Martin Manus oraz Postulator Ks. Jan Korycki. Raport rozpoznania medycznego został napisany przez dr Annamaria Lacanfora.

Druga sesja rozpoznania odbyła się 28 lipca 2016, w obecności tej samek Komisji Wikariatu Rzymu oraz ekspertów technicznych w celu zamknięcia i zapieczętowania relikwii umieszczonych w trzech kryształowych ampułkach oraz w cynowej i drewnianej kasecie. Kości Sługi Bożej zostały umieszczone w kasecie. W tej sesji pallotynów reprezentowali: Przełożony Generalny Ks. Jacob Nampudakam, wspomniany już Postulator i Wicerektor miejscowej wspólnoty Ks. Wolfgang Weiss.

Relikwie zostały, w procesji z udziałem wiernych, uroczyście przeniesiona do kościoła i umieszczone w ołtarzu w kaplicy Virgo Potens i zamknięte marmurową płytą z napisem Beata Elisabetta Sanna.

Prace techniczne związane z otwarciem grobu, które ujawniły dużą kryptę pod całą kaplicą Virgo Potens, były kierowane przez architekta Fabrizio Faggioni. Natomiast nowa kaseta z cynku i drewna, a także prace związane z hermetycznym zapieczętowaniem relikwii, zostały przeprowadzone przez architekta Vincioni.

źródło: http://sac.info/