WYDARZENIA

BP GRZEGORZ RYŚ W ARCE PANA: EWANGELIZACJA OZNACZA OBJAWIENIE NA NOWO WYDARZENIA KRZYŻA


Wieczorem 13 września 2017 r. bp Grzegorz Ryś przewodniczył nabożeństwu Fatimskim w Arce Pana w 25 rocznicę koronacji Figury Matki Bożej. Podczas homilii w Nowej Hucie mówił m.in. że ewangelizacja oznacza objawienie na nowo wydarzenia krzyża, w którym zawiera się zarówno ubóstwo, prześladowanie, głód, jak i płacz. Zapraszamy do wysłuchania homilii bpa Rysia.

(Łk 6,20-26)
W owym czasie Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.