KTO JEST NAJWIĘKSZY W KRÓLESTWIE NIEBIESKIM

Kraków, 11 lutego 2016 r.

Serdecznie zapraszam na rekolekcje dla Kapłanów i Waszych świeckich współpracowników (od liderów wspólnot dorosłych i młodzieżowych, aż po członków Duszpasterskich Rad Parafialnych) do Zembrzyc (od wieczora 28 III do 31 III br.). Tematem będzie odkrywanie wartości Królestwa Bożego: jego kerygmatu, tajemnicy, uczniostwa oraz urzędu, charyzmatu i posługi w Kościele. By zapraszać obojętnych do wspólnoty Kościoła, trzeba ją najpierw rzeczywiście stwarzać ? we wspólnym doświadczeniu ? tego (Tego!), co dla niej fundamentalne: osobistej relacji z Panem, słuchaniu Słowa, nawróceniu, liturgii. Rekolekcje będą prowadzić wraz ze mną osoby z Sekretariatu ds. Nowej Ewangelizacji. Przyjmijcie, proszę, to zaproszenie, i zaproście wszystkich, z którymi współtworzycie (lub możecie współtworzyć) zespoły duszpasterskie.
bp Grzegorz Ryś

RAMOWY PROGRAM TRANSMISJI:

PONIEDZIAŁEK

BP-RYS-ZEMBRZYCE

20:30 ?Pójdźcie odpocznijcie nieco? ? wieczór wprowadzający

WTOREK

rys-msza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00 Eucharystia

asionek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 Głosimy tajemnicę Królestwa w tajemnicy ? Andrzej Sionek

17.30 Przepowiadanie Królestwa Bożego ? bp Grzegorz Ryś

20.00 Wspólny czas uwielbienia

ŚRODA

9.00 Uwielbienie ? wprowadzenie

Wspólnota Kościoła ? Urząd i Charyzmat.

9.30 Kościół, Słowo Boże, sakrament i charyzmat – bp Grzegorz Ryś

11.00 Chrzest w Duchu

12.30 Eucharystia

17.00 Posługa charyzmatyczna, modlitwa charyzmatyczna

20.00 Wspólny czas uwielbienia (EnChristo)

CZWARTEK

9.30 Jubileuszowy Rok Miłosierdzia ? bp Grzegorz Ryś

10.30 Miłosierdzie i Sprawiedliwość ? Andrzej Sionek

12.30 Eucharystia